idejni projekat / elementi:
crtež osnove sa podelom površina i specifikacijom sadnog i gradjevinskog materijala
tekstualni opis rešenja i referentne fotografije sadnog materijala


glavni projekat / elementi:
kompozicioni plan predstavlja crtež osnove gledan iz ,, vazduha,, sadrži prikaz svih objekata, biljaka, popločanih površina, sa osnovnim kotama i tekstualnim delom o nameni površina
nivelacioni plan sadrži sve elemente situacije, nivelacije, drenaže...odnosno gabarite objekata, elemente stepenica, staza, padove, kote, izohipse, škarpe, rigole, slivnike...
situacioni plan prikazuje sve gradjevinske elemente ali i kote za mobilijar sa naznakom materijala od kog se izradjuje plan sadnje podrazumeva preciznu specifikaciju sadnog materijala (mikro i makro lokaciju, tačan broj, medjusobna udaljenost od gradjevinskih elemenata...)


Pejzažna arhitektura


Klikom uvećajte sliku       

           

           

           
 
- projekti
- ugradnja
- održavanje
- zalivni sistemi
- tepih trava
Pejzažna arhitektura  
Phytodesign  
Reference  
Press  
Home